Wilt u een vakantie op maat?
Plan mijn reis

Veel gestelde vragen

Wanneer u uw reis via een mij heeft geregeld betekent dit, dat u kunt terugvallen op mijn steun, hulp en advies waar ter wereld u zich ook bevindt.
Hier zijn veel gestelde vragen vanwege de COVID-19 situatie, update 16 februari 2022
(Vragen & antwoorden over de corona situatie m.b.t. boekingen met vertrek in 2022/2023)
 
Waar moet ik rekening mee houden als ik een boeking wil maken naar een code oranje bestemming?
- Voor boekingen met vertrek in 2022 of later geldt dat Travel Counsellors haar(pakket)reizen niet automatisch annuleert bij een code oranjereisadvies voor bestemmingen vanwege de COVID-19 situatie volgens de informatie zoals vermeld via: www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. De COVID-19 situatie is niet meer te classificeren als een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid. Boekt u naar een bestemming met een reisadvies code oranje, dan dient u er rekening mee te houden dat de kosten bij eventueleannulering/omboeking/repatriëring/gevolgkosten voor quarantaine situaties e.d. ten gevolge van de COVID-19 situatie en reizend naar een code oranje of rood bestemming (alleen noodzakelijke reizen) voor uw eigen risico en uw eigen rekening zijn. Indien erkosten ontstaan vanwege een andere situatie, zoals bijvoorbeeld een aardbeving op de plaats van bestemming, dan zal Travel Counsellors handelen volgens de pakketreisvoorwaarden.Tevens vragen wij u om een disclaimer formulier in te vullen indien u een boeking maakt op het moment dat er een code oranje reisadvies voor uw reisbestemming geldt.Uw persoonlijke Travel Counsellor zal u dit formulier verstrekken.Uw Travel Counsellor zal zoveel mogelijk proberen om de annulerings-of omboekingskosten van uw Travel Counsellors (pakket)reis zo laag mogelijk voor u te houden en u bij het verzorgen van nieuwe boekingen informeren over de annuleringsbepalingen voor uw reis. Voor boekingen die wij maken via overige (reis)organisatiesen vervoersmaatschappijen en wij optreden als doorverkoper/bemiddelaar zijn wij afhankelijk van hun wijzigings-en annuleringsbeleid.
 
Wat gebeurt er met mijn Travel Counsellors pakketreis indien bij boeking het reisadvies code geel (of groen) is en vóór vertrek wijzigt het officiële reisadvies naar code oranje? 
- Indien bij boekingsdatum het reisadvies code groen of geel is en die situatie wijzigt vóór vertrek naar code oranje dan wordt uw Travel Counsellors pakketreis niet geannuleerden volgt geen restitutie.Tenzij er door een overheid zeer strenge inreisbepalingen worden ingesteld waardoor de volledige reis niet uitvoerbaar wordt; als voorbeeld noemen wij een quarantaine verplichting vooreen significante periodebij aankomst opde betreffende geboektebestemming. U kunt zelf besluiten om ondanks code oranje toch op reis te gaan. Houdt u er wel rekening mee dat dit besluit voor eigen risico en eigen kosten is en Travel Counsellors niet aansprakelijk isvoor eventuele gevolgen en kosten. Controleer of uw verzekering bepaalde (COVID-19) risico’s dekt. U kunt ook in overleg met uw Travel Counsellor bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een omboeking.Eventuele wijzigingskosten of meerkosten zijn voor uw eigen rekening.
 
Wat gebeurt er met mijn Travel Counsellors pakketreis indien bij boeking het reisadvies code oranje is en vóór vertrek wijzigt het officiële reisadvies naar code geel (of groen)? 
- Uw geboekte reis kan worden uitgevoerdzolang voor uw bestemming het reisadvies code geel (of groen) geldt. Echter eventuele annulerings/wijzigingskosten blijven van krachtin het geval u wenst te annuleren.
 
Wat gebeurt er met mijn Travel Counsellors pakketreis indien bij boeking het reisadvies code oranje is en wijzigt tussentijds het officiële reisadvies naar code geel (of groen) en vóór vertrek weer terug naar code oranje?
- De reis kan doorgang vinden onder voorbehoud van de eerder genoemde strenge inreisbeperkingen door overheden, zoals een quarantaine verplichtingvoor een significante periode.In dat geval dient u er rekening mee te houden dat de kosten bij eventuele annulering/omboeking/wijziging/repatriëring/gevolgkosten voor quarantaine situaties e.d. ten gevolge van de COVID-19 situatie en reizend naar een code oranje bestemming (alleen noodzakelijke reizen) voor uw eigen risico en uw eigen rekening zijn.
 
Wat gebeurt er met mijn Travel Counsellors pakketreis indien bij boeking het reisadvies code oranje is en vóór vertrek wijzigt het officiële reisadvies naar code geel (of groen), maar ter plaatse, tijdens mijn verblijf,wijzigt het reisadvies naar code oranje?
- Indien bij aankomst/tijdens uw verblijf het reisadvies op uw bestemming wijzigt naar code oranjein verband met COVID-19, dan is dat niet direct aanleiding om te repatriëren. In de meeste gevallen kunt u uw geboekte (vlieg)pakketreis voltooienen via uw oorspronkelijk geboektevervoersmiddel/vlucht terugreizen. U dient er rekening mee te houden dat de kosten bij een verzoek voorrepatriëring/gevolgkosten voor quarantaine situaties e.d. ten gevolge van de COVID-19 situatie voor uw eigen risico en uw eigen rekening zijn. Het is daarom van belang dat u voorafgaande aan uw reis een completereisverzekering heeft afgesloten die ook corona gerelateerde ziekenhuisopname, medische behandeling ter plaatse en repatriëring verzekert bij code oranje/rood.
 
Als ik een reis heb geboekt naar een bestemming/accommodatie welke (onverwachts) alleen volledig gevaccineerde reiziger toelaat of strenge(re) eisen stelt aan (booster)vaccinaties en (PCR) testen enik kan hieraan niet voldoen, kan ik dan kosteloos annuleren?
- In die gevallen kun u de reis niet kosteloos annuleren aangezien deze voorwaarden in de persoonlijke sfeer van de reiziger vallen en wij de reis wel kunnen uitvoeren.
 
Wat gebeurt er indien ik op mijn verzoek als klant mijn geboekte reis wil annuleren ?
- Indien u zelf besluit om uwreis te annuleren dan zijn de van toepassing zijnde annuleringskosten voor uw geboekte reis verschuldigd.
 
Wat gebeurt er met mijn geboekte reis bij de diverse bovengenoemde reisadvies situaties indien Travel Counsellors als bemiddelaar heeft opgetreden voor een boeking bij een derde partij (leverancier / tour operator)?
- Indien Travel Counsellors als bemiddelaar heeft opgetreden voor een boeking bij een derde partij (leverancier / tour operator) dan zijn de voorwaarden van die betreffende leverancier / tour operator van toepassing.
 
Kan ik in 2022 bij annulering van de reis een corona-voucherverwachten?
- Voor reizen die zijn geboekt in 2022 en later worden bij annulering geen corona reisvouchers met SGR garantiedekking meer uitgegeven.
Sinds 31 maart 2021 zijn er geen SGR vouchers meer verstrekt.
 
Wat gebeurt er met annuleringen van Travel Counsellors pakketreizen waarvoor geen SGR voucher meer wordt uitgegeven ?
- Indien Travel Counsellors uw geboekte Travel Counsellors pakketreis kan uitvoeren dan worden deze reizen vanwege COVID-19 reden niet geannuleerd en wordt geen restitutie verleend. U kunt besluiten om ondanks code oranje toch op reis te gaan. Houdt u er dan wel rekening mee dat dit besluit voor eigen risico en eigen kosten is en Travel Counsellors niet aansprakelijk isvoor eventuele gevolgkosten. Controleer of uw verzekering bepaalde (COVID-19) risico’s dekt. U kunt ook in overleg met uw Travel Counsellor bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een omboeking. Eventuele wijzigingskosten//meerkosten zijn voor uw eigen rekening.
 
Welke (gezondheids) verklaringen en/of corona test zijn verplicht voor reizen naar het buitenland?
- Wij raden u aan om contact op te nemen met uw persoonlijke Travel Counsellorvoor inlichtingen, of raadpleeg de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 
Moet ik na aankomst in het buitenland in quarantaine?
- Ondanks dat bepaalde landen als reisadvies een kleurcode groen/geel/oranje/rood heeft (bepaald door het Ministerie van Buitenlandse zaken) kunnen landen bepaalde reis restricties instellen zoals een verplicht verblijf in quarantaine bij aankomst. Vanwege de veranderende situaties verwijzen wij u voor informatie naarde websitevan het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
 
Is een negatieve PCR test verklaring verplicht voor de terugkeer vanuit het buitenland naar Nederland?
- Vanwege de veranderende situaties verwijzen wij u voor informatie naarde website van de Rijksoverheid.
 
Moet ik na terugkomst van een verblijf in het buitenland in Nederland een coronatest ondergaan en/of in thuis quarantaine?
- Dit hangt af van de bestemming waar men is geweest. Informatie per bestemming is te vinden op de website met de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.